The apple orchard and some its parasites

Authors

  • Lavdi Hasani Department of Biology, University “Eqrem Çabej” Gjirokastër, Albania.

Keywords:

Apple, Orchard, Parasites

Abstract

The following paper shows some of the specific damage to the apple orchard. These pests, very specific in terms of their morpho-anatomy, way of feeding, damage they cause and lifestyle, are representatives of the microscopic group of insects represented in the N / Order Coccoinea of the order Homoptera of this class (Insecta ). The paper provides data collected on this group of insects and their importance in terms of the damage they cause to orchards, in this case to apples. The data were obtained by conducting a series of field expeditions in six main regions of Southern Albania (Vlora, Saranda, Delvina, Gjirokastra, Tepelena and Përmet). The expeditions have been carried out chronologically for over five years in a row and in every season of the year for every checkpoint. The material stored in liquid preservative (ethyl alcohol) was further processed, analyzed and interpreted in the laboratory. From this a number of important data have been obtained and it has been concluded in some important conclusions for the cultivation and breeding of this important orchard.

References

Anonymous, 1948. Oprjedjelitjel nsjekomih evropjejskoj çasti SSSR. Moskva.

Anonymous, 1964. Oprjedjelitjel nasjekomih evropjejskoj çasti SSSR V pjati tomah I. Nizshije, drjevnjekrilije, s njepolnim prjevrashçjenijem. Moskva. Ljeningrad.

Arhangelskaja, A.D., 1974. Koksidi arjednjej Azii Tashkjent. Moskva (Leningrad).

Baçi, M., 1954. Dëmtuesit kryesor të kulturave të arave e atyre frutorë. Tiranë.

Borhksenius, N.S., 1937. Oprjedjelitjel koksid (koksidae) vrjedjashçik kulturnim rastjenijam i ljesu. II. Moskva.

Borhksenius, N.S., 1949. Fauna SSSR. Nasjekomij e hobotni. Tom VII Pogotr. çjervjeçij i shçitovki (koksoidea) sjemjejstvo muçnistije çjervjeçi (Pseudokoksidae). Moskva.

Borhksenius, N.S., 1949. Oprjedjelitjel çervjeçi i shçitovki (koksoidea), Armenii, Erjevan.

Borhksenius, N.S., 1950. Çervjeçij i shçitovki SSSR (Koksoidea Opredjelitjeli po faunje SSSR, izdavajemije. Zoologiçjeskim Institutom Akadjemii Nauk SSSR Nr.32.1), Moscva.

Borhksenius, N.S., 1950. Çjervjeçi i shçitovki SSSR (Koksoidea), Moscva.

Borhksenius, N.S., 1950. Sbor i izuçienije çjervjeçov i shçitovok, Moscva.

Borhksenius, N.S., 1957. Fauna SSSR. Nasjekomije hobotni. Tom IX Pogotr. çjervjeçi i shçitovki (koksoidea) sjemjestvo podushjeçnshçi i llozhnoshçitovki (koksidae). Moskva.

Borhksenius, N.S., 1964. Oprjedjelitjel nasjekomih evropjejskoi çasti SSSR. Tom I. Moskva.

Borhksenius, N.S., 1966. Katalog shçitovok (Diaspidoidea). Mirovoj fauni. Izdastjelstvo “Nauka”. Moskva. Ljeningrad.

Borhksenius, N.S., 1973. Praktiçjeskij oprjedjelitjel koksid (Coccoidea) kulturnih rastjenij i ljesnih porod SSSR. Leningrad.

Borol et De Long, 1950. Përpunimi i breshkëzave. Londër. Angli.

Çeloaliaj, Q., 1987. Speciet e breshkëzave të përhapura në agrume në zonën e Vlorës e Sarandës. Instituti i agrumeve dhe ullirit. Vlorë.

Hasani, N.L., 1997. Koksidet. Tiranë.

Kosta, C., Benassy, 1981. Radha e punës për përgatitjen e mikropreparateve entomologjike. Londër. Angli.

Minihsterstvo Sjellskovo Horjajstva Sojuza SSR, Otdjell po Karantini Sjelskohozjajstbjennih Rastjenij, Çentralnaja Llaboratorija po Karantini Sjelskohozjajstbjennih Rastjenij, 1948. Illjustrirovanij spravoçnik po vreditjeljam i boljeznjam vnjeshn jevo karatina. SSSR Moskva.

Published

2021-01-21

How to Cite

Hasani, L. . (2021). The apple orchard and some its parasites. Scientific Journal of Biological Sciences, 10(1), 277-283. Retrieved from https://sjournals.com/index.php/sjbs/article/view/1610

Issue

Section

Original Article