Dargie, Reta, Oromia Agricultural Research Institute (OARI), Sinana Agricultural Research Center, P.O. Box 208, Bale Robe, Ethiopia, Ethiopia