Teshome, Ermias, Oromia Agricultural Research Institute, Sinana Agricultural Research Center, P.O. Box 208, Bale-Robe, Ethiopia, Ethiopia